Welke stappen moet ik zetten om een marketing subsidie te krijgen?

Welke stappen moet ik zetten om een marketing subsidie te krijgen?

Voor de meeste subsidies zijn meerdere stappen nodig om deze succesvol in te dienen. Zo ook voor de VIA subsidie voor organisatie innovatie. Vaak gaat het hier over meerdere documenten die ingediend moeten worden. Onderdeel daarvan is in dit geval ook een kort projectplan. Een vraag die veel organisaties zich stellen voordat ze een subsidie aanvragen is: welke stappen moet ik nemen en hoeveel tijd en energie gaat mij het kosten om de subsidie succesvol aan te vragen?

 1. Het aanvraagproces van de VIA subsidie

Om het aanvraagproces zo gemakkelijk mogelijk voor u te maken, hebben Fueld als strategische online marketing specialist en Ruber Acia als subsidie specialist, de stappen in het aanvraagproces zo gemakkelijk mogelijk voor u gemaakt.

Dat betekent ook dat wij het grootste deel van het werk voor onze rekening nemen en dat u vooral gevraagd wordt om in put te geven, mee te denken en de benodigde documenten te accorderen. Dat valt weer mee!

Dat betekent ook dat wij het grootste deel van het werk voor onze rekening nemen en dat u vooral gevraagd wordt om in put te geven, mee te denken en de benodigde documenten te accorderen.

 

 1. De 10 stappen in het aanvraagproces

Te 10 stappen die we gezamenlijk nemen om deze subsidie succesvol aan te vragen zijn als volgt:

 1. We houden een Intake gesprek om vast te stellen of de vraag past bij de mogelijkheden van de VIA. Dit intake gesprek is gratis. U kunt hier een datum en tijd prikken om dit gesprek te voeren.
 2. Daarna stellen we op basis van de informatie uit het intake gesprek een kort projectplan op. Dit projectplan wordt door onze subsidie adviseur gereviewd.
 3. Daarna worden de verschillende subsidie formulieren ingevuld onder begeleiding van Fueld en de subsidie adviseur.
 4. Na het invullen van de formulieren worden deze inclusief het projectplan ingediend bij SNN door onze subsidieadviseur (RuberAcia)
 5. Na het indienen kunnen we met het project starten, of wachten tot we groen licht van SNN krijgen.
 6. SNN geeft aan dat zij binnen 13 weken aangeven of de subsidie wordt toegekend. Indien de subsidie wordt toegekend, dan kan Fueld samen met u het project realiseren. Indien de subsidie niet wordt toegekend, maar we al we begonnen zijn met het project,  dan zijn wij nog steeds overtuigd van onze toegevoegde waarde. Mocht het zo zijn dat u ontevreden bent over de toegevoegde waarde, dan nemen wij het niet toegekende subsidiedeel wat tot dan is besteed voor onze rekening en betaalt u alleen uw eigen deel.
 7. Op het moment dat een belangrijke mijlpaal in het project is gerealiseerd, houden we een tussentijdse evaluatie over de voortgang.
 8. Afronding project (Fueld)
 9. Na afronding dienen we gezamenlijk met de subsidieadviseur de benodigde projectdocumenten en de urenverantwoording in bij SNN.
 10. En daarna organiseren we een feestelijke afronding van deze fase van onze samenwerking stellen een eventueel vervolg op online marketing gebied vast. Wellicht is ons dan interessant.

Lees ook:
4 tips voor het aanvragen van de strategische marketing subsidie
Hoe hoog is de subsidie op strategische marketing?

 1. Toegevoegde waarde

De hierboven genoemde stappen is de grote lijn zoals dit proces plaatsvindt. Een belangrijke keuze heeft te maken met de startdatum van het project. Het project mag niet beginnen voordat de aanvraag is ingediend. Maar na indiening en voordat SNN een besluit heeft genomen over de toekenning, mag u wel starten met het project.

Als u besluit dat u wilt starten voordat de definitieve uitspraak is, loopt u een gering risico dat de subsidie niet wordt toegekend. Dat betekent dat de werkzaamheden die normaliter op dat moment door het subsidiebedrag zijn gedekt, voor eigen rekening van de organisatie zijn. Voor u dus.

Echter: we zijn dusdanig overtuigd van het succesvol indienen en van de toegevoegde waarde om uw organisatie te helpen met deze strategische innovatie, dat we met plezier dit risico van u overnemen.

Dus: mocht het zo zijn dat de subsidie niet wordt toegekend terwijl we al wel met het project zijn gestart én u vindt dat u onvoldoende toegevoegde waarde van onze inspanning heeft ervaren, dan neemt Fueld het subsidiabele bedrag naar rato van de werkzaamheden voor haar rekening. En betaalt u alleen het bedrag dat u anders zelf ook zou investeren.

Dat is nog eens een waardevolle overtuiging!

Lees ook:
Lees meer over de VIA subsidie
Bereken de VIA-subsidie voor uw bedrijf
Download de gratis VIA subsidie-flyer