Hoe hoog is de subsidie op strategische marketing?

Hoe hoog is de subsidie op strategische marketing?

Bij het aanvragen van een subsidie is het vaak een afweging tussen de inspanning die gedaan moet worden om de documenten klaar te maken om in te dienen, de slagingskans en het subsidiebedrag. De VIA subsidie voor organisatie innovatie is een relatief eenvoudige mogelijkheid om de investeringsmogelijkheden in de online marketing strategie te vergroten.

  1. Hoogte van de VIA subsidie

Omdat het effect en de mogelijkheden van online marketing op onze zakelijke omgeving zo enorm groot is, is het van belang dat organisaties innoveren en zich op tijd aanpassen aan deze veranderende wereld. Dat kost geld en natuurlijk is het altijd een uitdaging om deze investeringen te financieren.

De VIA subsidie voor organisatie innovatie biedt een tegemoetkoming in de investering van 50%. Daarvoor moet uiteraard wel een offerte worden ingediend door een externe partner die u dan gaat helpen met deze innovatie. In dit geval: Fueld dus!

Lees ook:
Lees meer over de VIA subsidie
4 tips voor het aanvragen voor strategische marketing subsidie

  1. Financiële randvoorwaarden

Het aangevraagde bedrag mag niet hoger zijn dan € 25.000,- en moet minimaal  € 10.000,- zijn. In feite kunt u dat beter andersom berekenen: welk bedrag had u voor het komende half jaar uitgetrokken voor uw online marketing strategie?

Als dat ergens tussen de € 5.000,- en de € 12.500,- ligt, dan passen deze grenzen prima. Mocht u een hoger bedrag in gedachten hebben gehad, dan is het natuurlijk altijd goed om een deel daarvan subsidiabel te maken.

  1. Additionele kosten

In feite zijn er weinig additionele kosten, omdat de toegevoegde waarde die Fueld levert, al door onze offerte wordt gedekt. De enige additionele kosten zijn de kosten van onze subsidie partner Ruber Acia.

De fee die Ruber Acia krijgt bestaat uit een percentage van 15% van het ingediende bedrag met een minimum van € 1.850,-.

Rekensom:
Stel u investeert € 25.000,- in uw online marketing strategie en de organisatie innovatie die hier bij hoort. Dan betaalt u zelf € 12.500,- euro en de waarde die u dan van Fueld krijgt is terug te voeren op een bedrag van € 21.685,-. Gratis geld bestaat niet, maar in dit geval wel!

U kunt deze rekensom ook zelf maken door ons Excel sheet te gebruiken. Let daarbij even op dat u het minimum bedrag en de fee voor de subsidie adviseur goed invult als u het investeringsbedrag verandert.

Download de XLS sheet

  1. Wat mag niet?

Aangezien het hier om een subsidie gaat die op het vlak van organisatie innovatie, mag deze subsidie niet worden gebruikt om operationele zaken te ondersteunen, bv om de kosten van de online campagne mee te financieren.

Maar daar komen we wel uit, we zullen u optimaal adviseren hoe u het meeste effect uit deze subsidie kunt halen.

Lees ook:
Lees meer over de VIA subsidie
Bereken de VIA-subsidie voor uw bedrijf
4 tips voor het aanvragen van de strategische marketing subsidie