4 tips voor het aanvragen van de strategische marketing subsidie

4 tips voor het aanvragen van de strategische marketing subsidie

Het aanvragen van een subsidie is vaak een moment waar al veel aan vooraf is gegaan. Vragen over: welke subsidie van toepassing is, om hoeveel geld het gaat, hoe moeilijk het is om de subsidie aan te vragen spelen hierbij een rol. Ook voor de VIA subsidie voor organisatie-innovatie gelden deze vragen. Daarom hebben we de vier belangrijkste tips beschreven om een zo groot mogelijke kans te creëren om de subsidiegelden toegekend te krijgen.

  1. VIA subsidie op tijd aanvragen

De VIA 2020 wordt per 1 april opengesteld. In de periode daarvoor geldt de VIA 2019 nog. Het is vooraf nooit goed te voorspellen hoe snel het potje leeg raakt, maar advies is altijd om de subsidie op tijd aan te vragen. En daarbij niet alleen letten op de looptijd van de subsidie maar ook op de kans dat het potje snel leeg is.

De VIA 2020 wordt per 1 april opengesteld. In de periode daarvoor geldt de VIA 2019 nog.

SNN toont op de website hoeveel geld er nog beschikbaar is. Dus we maken dan gezamenlijk met onze subsidie adviseur een inschatting hoe snel we moeten acteren. Maar dat kan natuurlijk pas op het moment dat je zelf hebt besloten dat je er voor wilt gaan!

  1. Eerst aanvragen en dan beginnen

De VIA subsidie wordt niet toegekend op het moment dat je al begonnen bent met het project. Dat is in ieder geval duidelijk als er al facturen door de leverancier zijn verzonden voordat je de aanvraag indient.

Wat wel mag is tussen de datum van indienen en de daadwerkelijke toekenning beginnen. Dan loopt u natuurlijk een klein risico dat u al wel activiteiten ontplooit die achteraf niet gesubsidieerd worden, mocht de subsidie onverhoopt niet worden toegekend.

 

Waarom-zou-ik-mijn-strategische-marketing-activiteiten-willen-subsidiëren
Lees meer:
Waarom zou ik mijn strategische marketing activiteiten willen subsidiëren?

 

Maar geen zorgen. Bij Fueld zijn we dusdanig overtuigd van onze toegevoegde waarde dat we graag de volgende afspraak maken. Mocht de subsidie onverhoopt niet worden toegekend, én u ervaart onvoldoende toegevoegde waarde van onze inbreng, dan nemen wij ons deel (dus het gesubsidieerde deel) voor eigen rekening.

via_subsidie_afbeelding
Bent u al bekend met de VIA subsidie van 50% die uw bedrijf innoveert door middel van strategische marketing?
  1. Vind een subsidieadviseur die verstand heeft van de VIA subsidie.

Hoe beter de subsidie adviseur bekend is met de betreffende subsidie, des te groter de kans dat deze succesvol wordt toegekend. Natuurlijk zijn er veel subsidie adviseurs met verstand van de WBSO, de verschillende voucherregelingen of de KEI regeling. Maar niet iedereen weet hoe de VIA regeling optimaal aangevlogen kan worden.

De partner waar wij mee samenwerken is Ruber Acia. In de persoon van Harold Helmus is deze subsidie adviseur zeer succesvol in het indienen van dit type subsidie aanvragen.

Uiteraard komt het voor dat uw organisatie al een eigen subsidie adviseur heeft. Vraag dan goed door hoe vaak deze de VIA al heeft ingediend en wat het succespercentage was. Want u kunt beter even switchen naar een andere expert, dan de relatie op het spel zetten met de huidige adviseur omdat deze niet succesvol is omdat dit een nieuw subsidiegebied is.

  1. Bedenk éérst de outline van het projectplan voordat u met de subsidie adviseur in gesprek gaat.

In het geval van samenwerken met Fueld rondom strategische marketing, bespreken we eerst uw online doelen en vertalen deze naar de te nemen stappen voor het projectplan van de subsidie aanvraag. Dat werkt Fueld uit en bespreekt dit met Ruber Acia. Gezamenlijk werken we dat uit in het projectplan, waarna Ruber Acia de in te dienen documenten verder met u afstemt.

Fueld gaat dan met u aan de slag om de te nemen stappen verder te concretiseren zodat u niet alleen de online marketing strategie opstelt, maar deze ook vertaald naar de organisatorische invulling. Want de innovatie van de organisatie staat voorop!