Waarom zou ik mijn strategische marketing activiteiten willen subsidiëren?

Waarom zou ik mijn strategische marketing activiteiten willen subsidiëren?

Bij een subsidie wordt vaak gedacht aan productontwikkeling of het inhuren van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Er wordt niet zo snel gedacht aan het subsidiëren van organisatie innovatie, en al zeker niet aan de marketing strategie. Maar waarom zou je dat wél doen?

  1. Strategische marketing

Veel organisaties doen iets met online marketing, maar weinig organisaties hebben hier een strategische visie achter, laat staan dat ze zich realiseren hoe ze de organisatie kunnen voorbereiden op de innovatieve mogelijkheden die online met zich meebrengt. En dat betekent vaak te weinig tijd om een goede strategie op te stellen waardoor er een suboptimaal resultaat uit komt en te laag rendement op de online marketing investering.

Stel u bent zich er van bewust dat online een belangrijke concurrentievoorsprong gaat geven voor uw organisatie. En u realiseert zich dat de huidige werkwijze ad hoc is en gebaseerd op los van elkaar staande onderdelen. Dan is het zinvol om een stap terug te nemen en de online marketing strategie uit te werken. Inclusief de vertaalslag naar de organisatorische randvoorwaarden zoals processen en kennis. 

  1. Waarom zijn de processen van belang?

Zoals aangegeven zijn de onderliggende processen binnen de organisatie van belang. Denk aan het volgende: als u de conclusie trekt dat een potentiéle klant op basis van zijn online gedrag interessant is, dan is het van belang om een goed opvolgproces vast te stellen en in te bedden in de organisatie.Zodat u zeker weet dat u op een efficiënte manier gebruik maakt van de mogelijkheden om het koopproces te beïnvloeden.

Denk aan het volgende: als u de conclusie trekt dat een potentiéle klant op basis van zijn online gedrag interessant is, dan is het van belang om een goed opvolgproces vast te stellen en in te bedden in de organisatie.

Als u deze processen nog niet heeft uitgetekend en er onvoldoende over heeft nagedacht hoe dat in combinatie met de beschikbare tijd ingevuld kan worden, dan lijkt het onvermijdelijk dat deze potentiële klant onvoldoende goed behartigd wordt. Met alle gevolgen van dien, want de concurrentie is altijd nabij.

U wilt deze processen definiëren zodat u de organisatie hierop in kunt richten en de concurrentie voor kunt blijven als het gaat om de doelgroep benadering via de online kanalen.

Lees ook:
4 tips voor het aanvragen van de strategische marketing subsidie
Hoe hoog is de subsidie op strategische marketing?
Download de gratis VIA subsidie-flyer

  1. Kanaalkeuze

Niet alle kanalen zijn voor iedere doelgroep even geschikt. En de meeste organisaties hebben ook niet genoeg capaciteit en kennis om alle kanalen in te zetten. Dus het maken van keuzes is van groot belang en is daarom ook onderdeel van het strategische online marketing plan.

Bij het vaststellen van de doelgroepen wordt ook aandacht besteed aan het zogenaamde ‘customer profile’ en de ‘customer journey’.  Waar kunt u deze potentiële klanten tegenkomen, van welke kanalen maken zij gebruik, wat is de toegevoegde waarde die u in deze kanalen kunt leveren?

  1. Management informatie

Daar waar geïnvesteerd wordt wil je als ondernemer en marketeer ook weten wat het rendement van de investering is. Als het gaat om strategische online marketing wil je weten hoe je de investering bestuurbaar kunt maken, welke online activiteiten welk resultaat opleveren en wat naar de toekomst toe de beste keuzes zijn.

Het geld kan immers maar één keer worden uitgegeven. Daarom is een keuze voor en beschrijving van de te realiseren management/stuurinformatie onderdeel van het strategische marketing plan. Zodat je binnen de organisatie een voortdurende verbetering kunt doorvoeren en de consequenties die deze keuzes hebben op de organisatie ook vooraf duidelijk hebt.

Niets zo onhandig als ondernemer om met consequenties geconfronteerd te worden die je vooraf niet of onvoldoende hebt ingeschat.

Lees ook:
Lees meer over de VIA subsidie
Bereken de VIA-subsidie voor uw bedrijf
Download de gratis VIA subsidie-flyer