Inzicht in websitebezoekers: hogere webconversies

Inzicht in websitebezoekers: hogere webconversies

In onze vorige blog hebben we het inzicht in (online) behoeftes van potentiële klanten besproken, en het feit dat het meerdere voordelen met zich mee brengt. Zo heeft u inzicht in het gedrag van uw (potentiële) klanten en is koude acquisitie niet meer nodig. Daarnaast komt daar het voordeel van hogere webconversies bij. Inzicht bezoekersgedrag is dus een succesvolle online marketing strategie.

Naast dat er beter contact kan worden gelegd met (potentiële) klanten doordat u beter kunt inspelen op hun vraag, kunnen de webconversies verhoogd worden. Een webconversie is een actie waarvan u graag wilt dat de bezoeker deze doet op uw website, zoals het downloaden van een kennisdocument, het bekijken van een filmpje, het maken van een afspraak etc. Na het analyseren van de data van de websitebezoeken kan er ingespeeld worden op het gedrag van bezoekers. Door het pad te analyseren dat de websitebezoeker doorloopt, kunnen er bijvoorbeeld pagina’s of knoppen worden toegevoegd aan de website om de bezoeker zo te stimuleren tot het uitvoeren van de gewenste actie.

Inzicht in bezoekersgedrag

Naast dat u meer duidelijkheid krijgt over waar het goed gaat op de website, kan ook achterhaald worden waar het mis gaat in het aankoopproces van de websitebezoeker. Er is zicht op het pad van de bezoeker, welke pagina’s er worden bekeken in een sessie. Hierbij wordt het duidelijk waar de bezoekers afhaken in hun sessies en waar ze wellicht verkeerd door de website worden geleid of niet overtuigd woorden door de content. Omdat nu duidelijk wordt waar de sessies worden afgebroken door de bezoeker, kunnen er aanpassingen worden gedaan zodat u geen of minder conversies misloopt.

Wilt u alles lezen over hoe u uw websitebezoek inzichtelijk maakt? Download dan ons whitepaper: ‘9 redenen waarom u wilt weten wie uw website bezoekt‘, waarin we de voordelen toelichten die de inzichten in websitebezoekers en hun gedrag met zich mee brengen.