Meetbare online marketing resultaten

Meetbare online marketing resultaten

Meetbare online marketing resultaten. Dat is de wens van vele marketeers. Maar de praktijk is, dat het lastig is om de juiste informatie over de online marketing resultaten te leveren. Terwijl deze marketeers aan de andere kant ook te maken hebben met beperkte budgetten en gevraagde bewijsvoering.

Waarom is dat lastig?

Het is zeker niet meer zo dat marketeers hun resultaten niet zichtbaar willen maken. Dat was vroeger misschien voor een deel zo. Maar de huidige generatie marketeers is trots op de creatieve invulling van hun online marketing campagnes. De reden hiervoor zit meer in de volgende factoren:

  • De meetbare online marketing resultaten moeten uit verschillende bronnen met elkaar gecombineerd en geanalyseerd wordt. Dat vergt tijd.
  • De kennis van de standaard analyse mogelijkheden per kanaal ontbreekt, waardoor er te weinig zinvolle management informatie kan worden geleverd
  • Er is vooraf onvoldoende nagedacht over de customer journey, waardoor het onduidelijk is op welke grootheden nu gemanaged kan worden om het commerciële proces aan te scherpen en de conversie per fase te verbeteren.
  • En soms is er gewoon onvoldoende kennis om rapporten en dashboards gebruikersvriendelijk op te maken, zodat de lezer ook echt inzicht krijgt in de online marketing resultaten.
it marketing bureau
Lees meer:
Meer conversie? Zet zoekmachine marketing in.

Welke resultaten?

Er zijn veel mogelijke KPI’s die je kunt gebruiken om inzicht te krijgen in de online marketing resultaten, deze zijn uiteraard afhankelijk van de gestelde doelen en van de gekozen kanalen. We gaan hier kort in op 3 gangbare KPI’s die het succes van de online marketing campagne maken in een B2B omgeving:

Aantrekkingskracht. Hiermee bedoelen we de mate waarop de doelgroep daadwerkelijk bereikt wordt. Op welke manier komen de bezoekers op de website of op de landingpage en wat is het gedrag van de bezoeker?

Engagement. Wordt de bezoeker ook daadwerkelijk aangespoord om actie te ondernemen? Welke call to actions werken beter dan anderen? Hoe lang blijft een bezoeker op de site? Hoe vaak klikt een bezoeker door naar andere content items? Welk percentage laat ook daadwerkelijk gegevens achter?

Aantallen. Hierbij gaat het niet alleen over aantallen bezoekers, maar ook over grootheden zoals de ranking van uw website en de domain authority als het om uw website gaat. Of de cross sell ratio’s als het om het benaderen van uw bestaande klanten gaat. Of om de conversie ratio’s van bezoeker naar klik op de call to action naar afspraak naar offerte naar opdracht. In feite wordt hiermee het gehele marketing proces van lead naar Marketing Qualified naar Sales Qualified naar klant zichtbaar.

In feite wordt hiermee het gehele marketing proces van lead naar Marketing Qualified naar Sales Qualified naar klant zichtbaar.

Conclusie

Om de online marketing resultaten goed meetbaar en bestuurbaar te kunnen maken, is het noodzakelijk om vooraf te kiezen, voldoende inhoudelijke kennis te hebben en voldoende tijd te kunnen inplannen.

Mocht dat niet binnen uw eigen organisatie mogelijk zijn, dan is het een overweging om het monitoren en meetbaar maken van de online marketing resultaten bij Fueld onder te brengen. We gaan hier graag nader met u op in. Een voorbeeld van de manier waarop we onze eigen online resultaten monitoren, delen we graag met u.