Online marketing campagne opstellen

Online marketing campagne opstellen

Leadgeneratie geeft het beste resultaat als er op basis van een structuur en planmatig marketing activiteiten worden uitgevoerd. Het online marketing plan geeft de keuzes, activiteiten, aansturing en benodigde skills, planning en capaciteit weer die nodig zijn om de beoogde online marketing resultaten te realiseren.

Wat staat er in?

In een goed online marketing plan worden de verschillende factoren die het marketing resultaat beïnvloeden, uitgewerkt. Hierbij kunt u denken aan de doelgroepen, het koopproces van de klant, uw onderscheidende vermogen, uw concurrentie en de te kiezen kanalen. Maar natuurlijk ook het beoogde budget en het beschikbare marketing budget.

Hoe beter de kennis van de doelgroep, des te beter kunt u aansluiten op het moment en de inhoud van hun vraag. En de stappen die u richting de individuen in de doelgroep doet, zijn dan precies op het gewenste moment in de gewenste vorm binnen de customer journey.

Lees ook:
Het belang van een customer journey

Op die manier voegt u waarde toe aan de potentiële klant. Met als resultaat een gerichte en succesvolle leadgeneratie campagne.

Hoe?

Een goed begin is het analyseren van de bestaande klanten en klantgroepen, Daarnaast is een andere waardevolle informatiestroom om naar de bezoekers van uw website te kijken, op het moment dat u een IP marketing tool gebruikt.

Doelgroepselectie en leadkwalificatie

Doelgroepselectie is het begin jouw online marketing campagne, maar op het moment dat de contacten worden gelegd, moeten er opnieuw keuzes worden gemaakt. Keuzes die betrekking hebben op het kwalificeren van de leads. Welke leads worden op welke wijze opgevolgd. Of niet worden opgevolgd.

Het nut van leadkwalificatie

Niet elke lead is even ver in zijn koopproces. En niet elke lead heeft de potentie om een grote klant te worden. En niet elke vraag van de lead past even goed bij de dienst of product die u biedt. Uiteraard wilt u de grootste investering doen bij de leads die het meeste lijken op te leveren. Het is ook hier gewoon een afweging van investering in tijd en geld ten opzicht van de te verwachten opbrengst (in geld, tijd of kwaliteit).

Waar kijk ik dan naar?

Een belangrijk onderdeel van leadkwalificatie is het gedrag van de lead en de informatie die u over de lead krijgt. Iemand die uw website bezoekt en een adviesgesprek aanvraagt is waarschijnlijk al verder in zijn koop- en denkproces dan iemand die de website bezoekt en ook weer verlaat. En een lead die heeft aangegeven binnen 3 maanden een besluit te nemen en daar ook budget voor gereserveerd te hebben, heeft een betere potentie om op korte termijn klant te worden dan iemand die in de denkfase is en verwacht dat er volgend jaar een volgende stap gemaakt wordt.

Een belangrijk onderdeel van leadkwalificatie is het gedrag van de lead en de informatie die u over de lead krijgt.

Het is verstandig om de keuzes die u maakt ten aanzien van doelgroep en kwalificatie vanuit een helikopterview te doen. Het opstellen van een marketing strategie is daar een goede methode voor.

Heeft u geen tijd voor het opstellen van een online marketing campagne en wilt u dit uitbesteden aan Fueld? We gaan graag met u om de tafel om dit met u te bespreken!