Wie bezoekt mijn website? We vergelijken 3 IP tracking tools

Wie bezoekt mijn website? We vergelijken 3 IP tracking tools

Een vergelijkend onderzoek van de top 3 IP tracking tools: SalesFeed, Leadinfo en HubSpot

Voor het opvolgen van leads is de juiste data essentieel. Deze specifieke doelgroep targeten kan op verschillende manieren. Een buyer persona opstellen geeft een ideaal klantbeeld om jouw marketingstrategieën naartoe te werken en door een customer journey in kaart te brengen weet je waar jouw doelgroep behoefte aan heeft als het gaat om relevante content creatie. Ook met een IP tracking tool beschik je over informatie om leadgeneraties op de juiste manier te bereiken. Een IP tracking tool geeft antwoord op de vraag: wie bezoekt mijn website?

Er zijn zoveel verschillende IP tracking tools op de markt dat het goed is om een geïnformeerde keuze te maken die past bij jouw bedrijf. Daarom vergelijken we in dit blog 3 veel gebruikte IP tracking tools en hoe deze merken van elkaar verschillen. Maar eerst een korte recap: wat is IP tracking voor B2B en hoe werkt het? 

Wat is IP tracking 

Voor een inbound marketing aanpak is het goed om te weten: wie bezoekt mijn website? IP tracking is een behulpzame tool om zakelijke websitebezoekers in te zien. Dit is handig voor leadgeneratie, omdat je kunt zien waar, wanneer, waarom en hoe lang de bezoeker de website van jouw bedrijf heeft bezocht. Met een IP tracking tool heb je zelfs zicht op niveau van paginabezoekers. Hiermee heb je meer inzicht in de potentiële vraagstukken van deze klant, die je vervolgens met de inzet van optimale content kan beantwoorden door middel van IP marketing. IP tracking wordt dus ingezet om in te spelen op de behoeften van klanten en leads en daarmee conversie te verhogen.  

Hoe werkt IP tracking 

Om in te zien wie jouw website bezoekt, zet IP tracking tools in. Websitebezoekers zijn met IP tracking tools identificeerbaar aan de hand van het gebruikte IP adres. Deze is gelinkt aan de bedrijfsnaam en daarbij horende (contact)gegevens als locatie, branche en bedrijfsgrootte. De computer die de zakelijke bezoeker gebruikt, maakt verbinding met internet via dit unieke IP adres die te achterhalen is in de RIPE database. Privacygegevens worden hierbij niet geschonden. Deze inzichten in gedrag van zakelijke bezoekers op uw website kunt u gebruiken als input voor marketing automation en website personalisatie. 

Wil je weten of IP tracking iets is voor jouw salesstrategie? Je komt er al achter door de eenvoudige IP tracking checklist van 6 stappen in te vullen! 

IP tracking: digital handshake 

Wanneer een device met een website of netwerk verbindt, vindt er een uitwisselingen van IP adressen plaats, zodat de data tussen de twee partijen optimaal verzonden en ontvangen wordt. Om deze reden staan IP adressen voor elkaar open. Dit geldt ook voor privé IP adressen, die middels een router met een publiekelijk IP adres in verbinding staan met het internet.  

Doordat IP adressen werken met deze digitale handshake kunnen IP tracking tools gemakkelijk data verzamelen en opslaan. De gegevens worden vaak verzameld middels JavaScript code, die  vastgemaakt is aan het website tracking IP adres. Naast het IP adres, identificeert deze code ook data voor website analyse.

Digitale handdruk ip adres

3 populaire IP tracking tools 

Wie bezoekt mijn website? Deze vraag beantwoord je met de door B2B organisaties veelgebruikte IP tracking tools SalesFeed, Leadinfo en HubSpot. Hierme kun je vervolgens leads met relevante stappen opvolgen. Elk van deze tools ontwikkelt een eigen database die gelinkt kan worden aan de KVK database middels een API. Wanneer een bedrijf jouw website bezoekt, vraagt de tracking tool de KVK gegevens op en op deze manier wordt het bedrijf geïdentificeerd. Geavanceerdere en up-to-date databases leiden hierbij tot nauwkeurigere resultaten. Fueld heeft middels een steekproef de drie IP tracking tools met elkaar vergeleken op basis van 6 features.

  1. Aantal gedetecteerde bedrijven 
  2. Juiste KVK-nummer 
  3. SBI code 
  4. Geologische informatie 
  5. Heatmap 
  6. Prijs 

De verkregen IP adressen van websitebezoekers van één dag vormt de basis van het onderzoek. Het doel is om te kijken welke IP tracking tool de meest nauwkeurige resultaten weergeeft voor Nederland, aan de hand van de verkregen KVK informatie. Hier volgen de resultaten. 

1. Aantal gedetecteerde bedrijven 

Als we kijken naar het aantal bedrijven – gefilterd uit alle websitebezoekers – dat elk van de tools detecteert, zien we dat Leadinfo middels IP tracking de meeste Nederlandse bedrijven identificeert. De IP tracking tool van HubSpot detecteert de minste bedrijven. Bij deze vergelijking is een opmerking toe te voegen: HubSpot maakt gebruik van een algemene database, waardoor deze Nederlandse bedrijven niet efficiënt detecteert middels een API koppeling naar de KVK database. Leadinfo geeft dus beter antwoord op de vraag ‘wie bezoekt mijn website?’

2. Juiste KVK-nummer 

IP tracking tools halen informatie uit de eigen database(s) en of online beschikbare databases. Middels API’s, een link tussen de tool en de databases, krijgt de tool toegang tot deze informatie. Op het moment dat er een match is, worden de opgehaalde gegevens opgeslagen in de gebruikte tool. 

Bij het koppelen van het juiste KVK-nummer telt SalesFeed de meest accurate koppeling: maar liefst 98% juiste KVK nummers. Een opmerking bij dit getal is dat SalesFeed alleen Nederlandse bedrijven trackt, wat de kans op de juiste koppeling verhoogt. Voor Leadinfo ligt dit percentage iets lager. Het aantal onjuiste koppelingen is vrij hoog. Er zijn tal van factoren die dit beïnvloeden. Leadinfo heeft maar een gedeeltelijke optie om de KVK database te doorzoeken. Ook kan een bedrijf verhuisd zijn, de gegevens niet geüpdatete hebben of in een pand gehuisvest zijn met meerdere bedrijven, om een paar voorbeelden te noemen.  

HubSpot IP tracking tool is hierin een uitzondering, omdat het meer dan de helft van de KVK-nummers niet juist koppelt. De HubSpot database is niet gelinkt aan de database van de KVK. Een vloeiende koppeling tussen KVK-nummer en zakelijke websitebezoeker blijft dus in veel van de gevallen uit. De nauwkeurigheid van HubSpot IP tracking tool om Nederlandse bedrijven te detecteren middels IP adres, vervalt hierdoor aanzienlijk.

 

3. SBI code optie

SBI code betekent Standaard Bedrijfsindeling. Deze 4- tot 5-cijferige code geeft voor elk geregistreerd bedrijf aan tot welke economische sector deze hoort aan de hand van hoofd- en nevenactiviteiten van het bedrijf. Leadinfo en HubSpot hebben niet de optie om SBI codes van bedrijven te traceren middels IP tracking. De SBI code is namelijk specifiek voor bedrijven in Nederland, die deze gegevens hebben opgegeven in de registratie voor de KVK database. Leadinfo heeft bovendien maar een gedeeltelijke mogelijkheid op de KVK database te doorzoeken en bij HubSpot ontbreekt deze optie helemaal.  

SalesFeed kan de SBI code daarentegen wel inzien, wanneer het IP adres een zakelijke bezoeker op de website detecteert en aan de hand van de KVK database alle gegevens ophaalt. De toegevoegde waarde van deze feature is dat de SBI code het makkelijk maakt voor toekomstige marketing automation voor specifieke segmenten van de markt. Bijvoorbeeld de SBI code voor IT-bedrijven. In de IP tracking tool van SalesFeed kun je SBI code tags instellen, zodat je automatisch een lijst met interessante leads hebt om met de inzet van marketing automation te targeten. Deze lijsten maken dat je niet op de website van elk bedrijf meer hoeft te kijken of ze in de sector vallen waar jouw bedrijf voor werkt. 

4. Geologische informatie

Uit de steekproef komt naar voren dat zowel SalesFeed als Leadinfo en HubSpot geologische informatie van bedrijven detecteren. Dat wil zeggen: voor een submit in de database van de KVK is het voor bedrijven verplicht om een geregistreerd adres in te vullen. Voor bedrijven die internationaal werken, kun je bij benadering van leads de informatie gebruiken om de zakelijke cultuur van het land toe te passen in de communicatie. 

Ook voor Nederlandse bedrijven heb je direct een overzicht waar de leads zich bevinden, zonder de website van deze bedrijven afzonderlijk af te speuren. Wanneer interessante leads voor jouw bedrijf afhangen van een regio, dan zie je direct welke websitebezoekers niet opgevolgd hoeven worden. Dit scheelt een hoop werk en tijd. 

5. Heatmap 

Er zijn IP tracking tools die gebruik maken van heatmaps. Een heatmap visualiseert het gedrag van websitebezoekers op basis van muisbewegingen of -klikken. Voor IP tracking vertelt deze informatie of de websitebezoeker een fysiek persoon is en geen robot. Dus of het wel échte bezoekers zijn.

SalesFeed en HubSpot IP tracking tools hebben geen heatmap geïntegreerd. Leadinfo heeft deze keuze wel. Dit geeft interessante insights in het gedrag van websitebezoekers, die je in kunt zetten om te kijken welke secties van jouw website het interessants zijn voor websitebezoekers.

Aan de hand van deze informatie zie je ook welke belangrijke features niet werken. Deze kun je dan aanpassen. Met de heatmap traceer je de werking van geïnformeerde/data-gedreven/data-driven aanpassingen.

6. Prijs 

SalesFeed, Leadinfo en HubSpot maken gebruik van verschillende prijsstrategieën. SalesFeed baseert de prijs op het aantal pagina views. Dit zijn het totale aantal page views en dus geen unieke paginabezoekers. Voor €39 euro per maand trackt de tool IP adressen van tot 1500 views. 

Leadinfo hanteert een maandelijkse prijs gekoppeld aan unieke leads. De kosten zijn voor tot aan 50 unieke leads voor €39 euro per maand.  

HubSpot baseert de prijs op pagina views, dus net als SalesFeed gaat dit niet om unieke bezoekers. De IP tracking tool is beschikbaar in alle Hubs van de HubSpot tool (van Starter Hub tot Enterprise en geldig voor zowel Marketing Hub als de Sales Hub en Service Hub. Dit kost €41 euro per maand.

Vergelijking per tool (klik op de naam voor details)

Prijsstrategie: Gebaseerd op pagina views – tot 1500 pagina views per maand

Prijs: €39/maand

Bereik: Nederlandse bedrijven

KVK Crawl optie: Volledig

SBI code: Ja

Geologische informatie: Ja

Geïntegreerde Heatmap: Ja

Integratie met HubSpot: Ja 

Uitgebreide reportage: Ja

Prijsstrategie: Gebaseerd op 50 unieke leads

Prijs: €39/maand

Bereik: Internationale bedrijven 

KVK Crawl optie: Gedeeltelijk

SBI code: Nee

Geologische informatie: Ja

Geïntegreerde Heatmap: Ja

Integratie met HubSpot: Ja

Uitgebreide reportage : Ja

Prijsstrategie: Gebaseerd op pagina views

Prijs: €41/maand

Bereik: Internationale bedrijven

KVK Crawl option: Nee

SBI code option: Nee

Geologische informatie: Ja

Geïntegreerde Heatmap: Nee

Integratie met HubSpot: Beschikbaar in alle HubSpot Hubs – van Starter tot Enterprise en Marketing tot Klantendienst

Uitgebreide reportage: Ja

*HubSpot IP tracking maakt gebruikt van een internationale databases, wat betekent dat deze niet efficiënt is ingericht op het detecteren van Nederlandse bedrijven en niet met de KVK in verbinding staat.

Meest gebruikte IP tracking tools: conclusie 

Welke IP tracking tool uit de top 3 komt het beste uit de test? De keuze voor de beste IP tracking tool voor jouw organisatie hangt van de benchmark waarmee je Salesfeed, Leadinfo en HubSpot in wilt zetten. In dit onderzoek was het doel om de meest nauwkeurige identificatie van Nederlandse bedrijven te verkrijgen, door de koppeling met het KVK-nummer. HubSpot valt daarbij af doordat deze IP tracking tool geen koppeling heeft met de KVK database.   

Salesfeed werkt het beste om Nederlandse zakelijke websitebezoekers te detecteren en te koppelen aan het juiste KVK nummer. Van de 3 tools heeft Salesfeed de mogelijkheid om de SBI code van de bedrijven toe te voegen aan de data. Deze code is interessant voor marketing automation, om efficiënt segmenten van de markt af te bakenen. 

Leadinfo daarentegen is een goede uitkomst als je opzoek bent naar het aantal van de gedetecteerde bedrijven, afgezien van nauwkeurige KVK detectie. Daarnaast heeft deze tool een heatmap optie die weergeeft of de websitebezoekers legitiem zijn. De heatmap geeft ook interessante data over het gedrag van websitebezoekers. Voor bedrijven die internationaal actief zijn, is dit een betere optie dan Salesfeed die alleen Nederlandse bedrijven detecteert. Daarbij identificeert de IP tracking van Leadinfo maar de helft van de Nederlandse bedrijven. 

HubSpot komt het minst gunstig uit deze specifieke test, omdat het én geen koppeling met de KVK database heeft én de meeste fouten maakt tijdens de koppeling van de gedetecteerde bedrijven en de juiste KVK nummers. Toch is HubSpot een must have tool om in te zetten voor jouw online marketingstrategie. Het is een CRM en marketingsysteem in één, die gericht is op het inbound marketing concept. Op onze HubSpot pagina lees je daar alles over!  

Krijg antwoord op de vraag ‘Wie bezoekt mijn website?’ Wil je meer uit jouw IP tracking halen dan alleen gedetecteerde bedrijven? Of twijfel je of IP tracking iets is voor jouw salesstrategie? Doe dan de gratis IP tracking checklist! Wij helpen jou de beste IP tracking tool op te zetten en in te richten voor de juiste opvolging van relevante leads.