6 belangrijke stappen voor de intrede van de privacywetgeving GDPR

6 belangrijke stappen voor de intrede van de privacywetgeving GDPR

Dit jaar op 25 mei treedt de nieuwe privacywetgeving in werking. Veel organisaties zijn al bezig met de voorbereidingen voor deze nieuwe wet. Waar moet je allemaal rekening mee houden? Wat zijn de belangrijkste stappen die gezet moeten worden voor 25 mei? In deze blog gaan we in op de belangrijkste stappen die een marketeer moet zetten op het gebied van de intrede van de nieuwe privacywetgeving.

Wet bescherming persoonsgegevens

De huidige Wet bescherming persoonsgegevens is in 1995 opgesteld. Door de opkomst van het internet de afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van privacy voor persoonsgegevens. Door deze ontwikkelingen is de wet van 1995 niet meer van deze tijd. Hierom wordt de wet herzien. Deze wet geldt daarbij niet alleen voor Nederlands, zoals de huidige wet, maar voor de hele Europese Unie.

Belangrijke veranderingen op het gebied van marketing

Over het algemeen gaat het natuurlijk over het verzamelen en verwerken  van persoonsgegevens. Het belangrijkste aan deze wet is dat er veel meer toestemming gegeven moet worden van de eindgebruiker voor het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens. Het meest belangrijk op het gebied van marketing zijn de volgende regels.

Regels:

  • Persoonsgegevens moeten verwijderd of opgevraagd kunnen worden door de gebruiker.
  • Pseudo-anonieme data en persoonsgegevens mogen alleen gebruikt worden met een expliciete opt-in toestemming voor expliciete en gespecifieerde doeleinden. De data mag niet gebruikt worden voor doeleinden waar geen toestemming voor is gegeven.
  • Profilering om geautomatiseerde analyse of het voorstellen van het gedrag op basis van de gegevens moeten worden benoemd. Daarnaast moeten de consequenties worden benoemd en moet er een mogelijkheid zijn tot uitschrijven.
  • De organisatorische en technische maatregelen die je binnen je organisatie hebt getroffen, moeten worden vastgelegd en wanneer er om gevraagd wordt, moet je dit kunnen aantonen. Dit wordt ook wel de documentatieplicht genoemd.

6 belangrijke stappen

Stap 1: 

Op het gebied van e-mailmarketing moet er dus goed gekeken worden naar wat het doeleinde is van profielgegevens. Er mag dus niet zomaar een nieuwsbrief worden gestuurd als het e-mailadres door middel van een ander doeleinde is verkregen, voor bijvoorbeeld het downloaden van een whitepaper. De personen moeten expliciet toestemming hebben gegeven hiervoor.

Stap 2:

Personen moeten eenvoudig toegang krijgen tot hun gegevens. Deze moeten ze eenvoudig aan kunnen passen. Hierbij gaat het om naar welke onderwerpen hun interesse gaat, maar ook het veranderen van persoonsgegevens, zoals geslacht. Excel is hierbij bijvoorbeeld niet meer geschikt, aangezien dit niet toegankelijk is voor de personen.

Stap 3:

Daarnaast moeten de personen de gegevens ook gemakkelijk op kunnen vragen. Hierbij is een export-functie vereist in het systeem waar de gegevens zijn opgeslagen. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door middel van een geschikt CRM-systeem.

Stap 4:

Maak je gebruik van Google Analytics? Dan moet dit ook expliciet aangegeven worden bij de personen die je website bezoeken en zij moeten een akkoord geven. Een andere optie is het anoniem maken van IP-adressen.

Stap 5:

Daarnaast is een HTTPS-verbinding een vereiste voor je website. Webformulieren die worden ingevuld op een niet HTTPS-verbinding kunnen namelijk erg makkelijk onderschept worden.

Stap 6:

Wanneer er advertenties worden gemaakt via kanalen zoals Facebook, Linkedin en AdWords kunnen er e-mailadressen worden ingeladen. Aan de hand hiervan kan een relevante doelgroep worden bepaald aan wie de advertenties worden getoond. Wanneer deze lijsten zijn ingevoerd, kunnen er geen adressen meer worden verwijderd. Na de intrede van de nieuwe privacywet is dit echter wel noodzakelijk. Ook moeten de personen toestemming hebben gegeven voor het gebruiken van het e-mailadres voor dergelijke doeleinden.

De veranderingen en de stappen die je moet nemen als marketeer op het gebied van privacywetgeving is in deze blog in een notendop verteld. Het is één van de trends met het zicht op aankomend jaar. In ons whitepaper beschrijven we nog 8 andere toepasbare trends op het gebied van marketing. Nieuwsgierig? Download hem hier: