Marketing of sales

Marketing of sales

Vaak is een management vraagstuk binnen een organisatie op welke wijze het marketing en salesproces op de meest succesvolle wijze wordt ingericht als het gaat om leadgeneratie en cross selling. Want afhankelijk van de te bereiken doelen en de wijze waarop uw online marketing campagne is ingericht, ligt de verantwoordelijkheid bij marketing of bij sales. Maar in feite is dat een vreemde gedachtegang. Want eigenlijk moet de toegevoegde klantwaarde die de klant beoogd, centraal staan, en niet het interne proces.   

Samenwerking

In feite spreken we over één en hetzelfde klantproces waarbij een deel onder de verantwoordelijkheid van marketing valt (leadgeneratie tot en met Marketing Qualified Lead) en een deel onder sales (Sales Qualified Lead tot en met opdracht. Dus hetzelfde proces, maar in een andere fase hiervan.

Dat betekent per definitie dat rondom een leadgeneratie of cross sell campagne marketeers en sales samenwerken om de toegevoegde waarde aan de klant duidelijk te maken. In dat kader wordt ook wel gesproken over alignment.

Alignement?

Onderzoek heeft uitgewezen dat en aanpak waarbij een goede samenwerking in het klantproces tussen marketing en sales veel efficiencyvoordelen oplevert; er zijn minder campagnes nodig (-50%) en er is minder direct contact met marketing (-25%)” (bron: Meta Karagianni)

Consequentie

Dat betekent dat er goede keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van de samenwerking tussen marketing en sales. Te beginnen met het gezamenlijk bepalen van doelen en prioriteiten. Daarna worden de plannen en de processen op elkaar afgestemd en o.a. vertaald naar online marketing activiteiten. Ook de manier van het meten en bestuurbaar maken van de resultaten is onderdeel van de samenwerking.

We helpen u graag om de interne samen werking tussen marketing en sales binnen uw organisatie aan te scherpen zodat de resultaten van uw online marketing resultaten optimaal is. Neem contact met ons op en vraag geheel vrijblijvend een adviesgesprek aan.