CONTENT MARKETING

De content marketing betekenis in de marketing mix wordt steeds groter. Dat komt omdat continu wordt gezocht naar kennis en informatie. Daarnaast wordt er steeds meer waarde gehecht aan de (online) mening van anderen. Het delen van branded content van anderen, geeft ook een bepaalde mening weer. En dan komt meteen de vraag op: “wat is relevante content”?

In dit whitepaper komt aan bod:

  • Wat is content marketing?
  • Wat is (goede) content en hoe creëer je dit?
  • Hoe ga je campagnematig te werk met contentpilaren?
  • Uit welke vier fases bestaat het content marketing proces?
Fueld-Whitepaper-Content-marketing

DOWNLOAD NU